Hıdırlık Tepesi

Safranbolu’ya en hakim tepelerden birindedir Hasan Dede’nin kabri. Ve bu tepe Hasan Dede Kaya’sı olarak bilinmektedir. Türk geleneğindeki ağaç kültünün önemli unsurlarından bir tanesi ile yüzyıllardır baş başadır: sakız ağacı. Mezarının başındaki sakız ağaçları ile bölge geçmişi hakkında aydınlatır bizi Hasan Dede. Yaygın inanışa göre bölgenin Müslümanlaşmasında ve Türkleşmesindeki öncülerden olan Hasan Dede, kitabesinden anladığımız kadarıyla 7 uludan bahsetmektedir. “Bihamdilillah anlar kulundan biz yedi kul idik. Birümüz Ergüllü (Baba), birimüz Hıdır Baba, birimüz Gökviran’da (Göğeren Türbesi), birimüz Gazi Baha (Bahattin Gazi), birimüz (okunamadı), birümüz tepede yatar canlara can katar, birimüz bu Hasan Dede ruhudur, bad-ı saba anlar ruhuna bahş eyle Kur’an, canına can gelir heman.”

Karabük ve Safranbolu’nun çeşitli mevkilerindeki bu yedi büyük “7” rakamı üzerindeki manaya da uymaktadır. Bizim gezi güzergâhımızdaki en yakın bu türbelerden birisi de ‘Hıdır Baba’nınkidir. Hıdırlık tepesinde ve uzun yıllar namazgâhın yanındaki sakız ağacının yanında olduğu düşünülüyorsa da, Dr. Ali Yaver’in anıt mezarının yanına yapılan mezar Hıdır Baba’nın mezarı kabul edilmiş ve ziyaretler son yıllarda buraya yapılır olmuştur.

Hıdır ve Hızır sıfatlarının birbirine karışması bu inanışın Anadolu’nun birçok yerinde görülmüş olmasından da anlaşılabilir. Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki Hıdırlık Tepelerinde Safranbolu’da olduğu gibi Hıdırellez toplanmaları, yağmur duaları, asker ve hac uğurlamaları yapılırdı. Şehre hakim bu tepe kale gibi gözükse de aslında kale değildir. Kale bu tepenin tam karşısında saat kulesi ve Hükümet Konağının bulunduğu tepede mevcuttu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir